Είσοδος Εγγραφή My Compact Disc Club EN GR

Ασφάλεια Συναλλαγών

Ασφάλεια Συναλλαγών
Για την επιπρόσθετη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, το Compact Disc Club συνεργάζεται με τη WinBank.
Έτσι, κατά τη διαδικασία αγοράς μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός που δίνετε online αποστέλλεται σε secure server (ασφαλή διακομιστή) της WinBank.
Κατά την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας, δεν πραγματοποιείται αυτόματη χρέωση του ποσού της παραγγελίας σας, αλλά δέσμευση του ποσού. 
Όταν γίνει η τιμολόγηση της παραγγελίας σας, πραγματοποιείται και η χρέωση.

Για πρόσθετη ασφάλεια και για να ελαχιστοποιηθεί η περίπτωση κακόβουλης χρήσης καρτών σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι Visa και MasterCard ανέπτυξαν το πρωτόκολλο 3-D SecureTM, το οποίο προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, κάνοντας δυνατή τη χρήση προσωπικού κωδικού ασφαλείας από τον κάτοχό της, κατά την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Με αυτό τον τρόπο, επιβεβαιώνεται ότι η χρήση της κάρτας γίνεται από τον ίδιο τον κάτοχό της.

Για να αποκτήσει ο κάτοχος της κάρτας VISA ή MASTERCARD τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας θα πρέπει να επισκεφθεί τα site της  VISA ή MASTERCARD αντίστοιχα και με ένα πολύ απλό τρόπο να αποκτήσει τον κωδικό αυτό.
Η διαδικασία είναι αφού συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας, τη διεύθυνσή του, καθώς και κάποια προσωπικά στοιχεία: ένα Κωδικό Πιστοποίησης (password/ SecureCode) και ένα Προσωπικό Μήνυμα Γνησιότητας - Personal Message (μόνο για τους κατόχους Visa), οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνονται από τη Visa ή τη MasterCard και η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια, τα στοιχεία των κατόχων καρτών που έχουν ενταχθεί σε αυτές τις υπηρεσίες, προστίθενται στους κεντρικούς καταλόγους των αρμόδιων πιστοποίησης. Κάθε φορά που ο εγγεγραμμένος κάτοχος πραγματοποιεί μια ηλεκτρονική συναλλαγή με χρήση της κάρτας του, εκτός από τα στοιχεία της κάρτας, θα του ζητείται ως ένα επιπρόσθετο μέτρο ασφάλειας, ο προσωπικό κωδικός του, εφόσον ο δικτυακός τόπος που χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές του υποστηρίζει το 3-D SecureTM. Οι υπηρεσίες Verified by Visa και SecureCode της MasterCard, προσφέρονται από το Compact Disc Club , μέσω της συνεργασίας του με την Τράπεζα Πειραιώς, και εμφανίζονται με ειδικά σήματα, τα οποία παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση, στις σελίδες του.

Αν ο χρήστης δεν είναι κάτοχος τέτοιου είδους κάρτας ή δεν ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία ή συνναλαγή θα πραγματοιποιηθεί κανονικά αλλά χωρίς το επιπλέον στάδιο ασφάλειας που περιγράφηκε παραππάνω.

Ως επιβεβαίωση της συναλλαγής θα λάβετε ένα e-mail που σαν θέμα θα έχει την λέξη Order  με έναν 32-ψήφιο κωδικό ασφαλείας, ίδιο με αυτόν που θα λάβει το τμήμα εξυπηρέτησης μελών του Compact Disc Club.
Ο κωδικός αυτός λειτουργεί σαν σημείο αναφοράς της παραγγελίας σας, διασφαλίζει νομικά και τους δύο συναλλασσόμενους και εξασφαλίζει το ότι κανείς δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας σας, πλην του αρμοδίου τμήματος της τράπεζας στο στάδιο της τελικής χρέωσης.